Wydarzenia

IX Przemyska Wiosna Poetycka odbyła się w dniach 20 - 22 maja 2004 w Przemyśu. Organizatorem spotkania był miejscowy Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki przy współpracy Miejskiego Ośrodka Kultury, Przemyskiej Biblioteki Publicznej oraz Instytutu Francuskiego w Krakowie. Kurator artystyczny: Józef Kurylak.

Uczestnicy: Adriana Szymańska, Krystyna Lenkowska, Grażyna Niezgoda, Marek Krystian Emanuel Baczewski, Arkadiusz Kremza, Józef Kurylak, Bartłomiej Majzel, Jarosław Markiewicz, Piotr Matywiecki, Maciej Melecki, Jarosław Mikołajewski, Jacek Napiórkowski, Krzysztof Siwczyk, Janusz Szuber, Adam Wiedemann, Bohdan Zadura.
IX Przemyska Wiosna Poetycka

Rząd górny, stoją od lewej: Grażyna Niezgoda, Ewa Lis, Bohdan Zadura, Marek Krystian Emanuel Baczewski, Adriana Szymańska, Piotr Matywiecki, Roman Madejowski, Małgorzata Dachnowicz, Józef Kurylak.
Rząd dolny: Jarosław Markiewicz, Adam Wiedemann, Jacek Napiórkowski, Maciej Melecki, Krystyna LenkowskaPiotr Matywiecki, Adriana Szymańska, Adam Wiedemann

Bohdan Zadura, Bohdan Zadura, Bohdan Zadura

Adriana Szymańska, Chantal-Edwige Cantin, Krystyna Lenkowska

Jarosław Mikołajewski, Jarosław Mikołajewski, Józef Kurylak

Bartłomiej Majzel, Arkadiusz Kremza, Marek Krystian Emanuel Baczewski

Jacek Napiórkowski, Jarosław Markiewicz, Piotr Matywiecki

Janusz Szuber, Julia, Maciej Melecki

Krzysztof Siwczyk, Krzysztof Siwczyk, Krzysztof Siwczyk


Fotografie w jakości nadającej się do druku - kliknij tutaj.