Przemyśl, fotografia z pracowni rzeźby Ferdynanda Majerskiego, 1910. Pośrodku, siwy - Ferdynand Majerski, powyżej - z amorkiem - Jan Tracz, z orłem na podłodze siedzi - Józef Wilczek; przy rzeźbie na ekranie, z dłutem w ręku siedzi - Emil Giebułtowicz.Przemyśl, Ulica Franciszkańska - lata 70te XX w.
Przemyśl, Rynek - lata 60te XXPrzemyśl, Willa Jagiełły, zwana też Willą Habsburgów, przy obecnej ul. Sienkiewicza.
pocz. XX wieku,Przemyśl, powódź w 1944 roku.


Przemyślanie na ulicach miasta


Przemyśl, róg ul. 3 Maja i Ogrodowej (obecnie Krasińskiego) w roku 1901Przemyśl, róg ul. 3 Maja i Ogrodowej (obecnie Krasińskiego) - lata 50te.Przemyśl, początek ulicy Franciszkańskiej w latach 40tych.Przemyśl, Rynek w latach 40tych.Przemyśl, Rynek w roku 1935.Przemyśl, Rynek, po wojnie.Widok ogólny na Przemyśl, rok 1916.


ODWIEDŹMY

"Do kościoła przytyka duży gmach dawnego kolegium jezuitów.... Zaraz po przybyciu do Przemyśla rozwinęli Jezuici ożywioną działalność na polu edukacyjnym... rownocześnie podcinając egzystencję dawnej szkoły kapitulnej i szkoły krakowskiej akademii...Skutkiem zażaleń szkoły kapitulnej musieli nawet Jezuici zwinšć swą szkołę w 1628 r., a pozwolono im ją na nowo otworzyć w 1654 r, na ktory to cel zbudowali w 1658 r. kolegium. Najświetniejszym okresem kolegium był czas od 1750 do rozbioru w 1772.... szkołę zamieniono [po kasacie] w świeckie gimnazjum niemieckie. Gimnazjum przetrwało w murach pojezuickich aż do końca XIX w., a przez czas pewien była tu także szkoła wojskowa. Od roku 1820 - 49 mieściła się tu szkoła filozoficzna, a w r. 1848 jej słuchacze urządzili w parterze strażnicę i koszary akademickiej gwardzii narodowej. Gmachu używano też nie tylko na szkolne cele. Np. w r. 1830 w czasie głodu urządzono w salach parterowych skład rządowej mąki dla ubogich; w r. 1855 - 157 był tu wojskowy szpital choleryczny, a w r. 1849 urządzono na parterze kaplicę prawosławną dla idących na Węgry wojsk rosyjskich... Tak cesarz Franciszek Józef I., jak i Ferdynand I. i Franciszek I. byli tu na wizytacji gimnazjum. Kilka pokojów II piętra, przerobionych z dawnych lóż kościoła jezuickiego, zajmują zbiory Muzeum Diecezjalnego... Utworzone 1 1901r, otwarte w 1908...."

(M. Orłowicz, Ilustrowany przewodnik po Przemyślu, 1917 - reprint)Przemyśl, Plac Czackiego 2Przemyśl, Plac Czackiego 2Przemyśl, Plac Czackiego 2Przemyśl, Plac Czackiego 2

Fotograf nieznany, "Boże Ciało w Przemyślu", lata 30-te XX w.