Wydarzenia
Wieczorne Rozmowy o Sztuce

Wieczorne Rozmowy o Sztuce

Wieczorne Rozmowy o Sztuce

Wieczorne Rozmowy o Sztuce

Wieczorne Rozmowy o Sztuce

Wieczorne Rozmowy o Sztuce

Wieczorne Rozmowy o Sztuce

Wieczorne Rozmowy o Sztuce

Wieczorne Rozmowy o Sztuce

Wieczorne Rozmowy o Sztuce

Wieczorne Rozmowy o Sztuce

Wieczorne Rozmowy o Sztuce

Wieczorne Rozmowy o Sztuce

Wieczorne Rozmowy o Sztuce

Wieczorne Rozmowy o Sztuce

Wieczorne Rozmowy o Sztuce

Wieczorne Rozmowy o Sztuce

Wieczorne Rozmowy o Sztuce

Wieczorne Rozmowy o Sztuce

Wieczorne Rozmowy o Sztuce

Wieczorne Rozmowy o SztuceWieczorne Rozmowy o SztuceWieczorne Rozmowy o SztuceWieczorne Rozmowy o SztuceWieczorne Rozmowy o SztuceWieczorne Rozmowy o SztuceWieczorne Rozmowy o SztuceWieczorne Rozmowy o SztuceWieczorne Rozmowy o SztuceWieczorne Rozmowy o SztuceWieczorne Rozmowy o SztuceWieczorne Rozmowy o SztuceWieczorne Rozmowy o SztuceWieczorne Rozmowy o SztuceWieczorne Rozmowy o SztuceWieczorne Rozmowy o SztuceWieczorne Rozmowy o SztuceWieczorne Rozmowy o SztuceWieczorne Rozmowy o SztuceWieczorne Rozmowy o SztuceWieczorne Rozmowy o SztuceWieczorne Rozmowy o SztuceWieczorne Rozmowy o SztuceWieczorne Rozmowy o Sztuce16.03.2011 Wieczór pierwszy: "Od jaskini do piramidy"

13.04.2011 Wieczór drugi: "Egipt - sztuka w cieniu śmierci"

11.05.2011 Wieczór trzeci: "Sztuka egejska - początek mitu"

29.06.2011 Wieczór czwarty: "Architektura grecka - ideał wiecznotrwały"

12.10.2011 Wieczór piąty: "Poliklet i inni, czyli jak znaleziono kanon piękna. Rzeźba, malarstwo i ceramika Grecji"

09.11.2011 Wieczór szósty: "Etruskowie - ojcowie cywilizacji rzymskiej"

13.12.2011 Wieczór siódmy: "Duma i panowanie - Sztuka starożytnego Rzymu"

10.01.2012 Wieczór ósmy: "W poszukiwaniu symboliki - Sztuka wczesnochrześcijańska"

14.02.2012 Wieczór dziewiąty: "Duchowość na złotym tle - Sztuka Bizantyjska"

13.03.2012 Wieczór dziesiąty: "Czas barbarzyńców - Sztuka wieków ciemnych"

24.04.2012 Wieczór jedenasty: "Wspólnota Europy - Sztuka romańska"

22.05.2012 Wieczór dwunasty: "Katedra gotycka - Skrzydło kamienia"

12.06.2012 Wieczór trzynasty: "Piękny Bóg, piękna Madonna, piękni święci. Malarstwo i rzeźba gotyku"

29.01.2013 Wieczór czternasty: "Północ / południe. Poczet ojców malarstwa nowożytnego"

19.02.2013 Wieczór pietnasty: "Czas arcydzieł. Sztuka włoskiego renesansu"

19.03.2013 Wieczór szesnasty: "Boskie piękno ludzkiego ciała. Rzeźba Renesansu"

16.04.2013 Wieczór siedemnasty: "Blask koloru. Blask Najjaśniejszej. Renesans wenecki"

21.05.2013 Wieczór osiemnasty: "Geniusz, kobieta, tajemniczy Sycylijczyk i samotny reformator. O Rafaelu, da Messinie, Sofonisbie i Correggiu"

15.10.2013 Wieczór dziewiętnasty: "Pochwała szczegółu. Renesans niderlandzki"

12.11.2013 Wieczór dwudziesty: "Od harmonii do melancholii. Albrecht Duerer. Renesans w Niemczech i Francji"

03.12.2013 Wieczór dwudziesty pierwszy: "Żarliwość i pustka. El Greco i manieryzm"

21.01.2014 Wieczór dwudziesty drugi: "Borromini versus Bernini. Architektura i rzeźba włoskiego baroku"

18.02.2014.Wieczór dwudziesty trzeci: "Duchowość światła/poezja cienia. Od Caravaggia do de la Toura"

18.03.2014 Wieczór dwudziesty czwarty: "Mistyczne wzloty i panny dworskie. O Velazquezie, Zurbaranie i sztuce hiszpańskiej"

29.04.2014 Wieczór dwudziesty piąty: "W niewoli u Apollona. O Wersalu, ogrodach i francuskim baroku"

20.05.2014 Wieczór dwudziesty szósty: " Istota nadmiaru. Piotr Paweł Rubens i barok flamandzki"