Wydarzenia


NOMINACJE DO PLEBISCYTU "PRZEMYŚLANIN ROKU 2011"

16 stycznia 2012r. Kapituła Plebiscytu pod przewodnictwem Jana Bartmińskiego do Plebiscytu o tytuł Przemyślanina Roku 2011 nominowała następujące osoby:

Stanisław Frankowski

Stanisław Frankowski - przemyślanin, absolwent prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Wielki promotor Przemyśla i Polski na Węgrzech. Tłumacz i autor wielu artykułów oraz audycji na temat Przemyśla na Węgrzech. Odznaczony Medalem Instytutu Wojska Węgierskiego, Orderem za pieczę nad grobami wojskowymi oraz Medalem "Pro Agria" przyznanym przez Burmistrza Miasta Eger. Członek Zarządu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

0d 30 grudnia 2011r. (po reaktywacji) - Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Przemyśl (pradziadek Stanisława - Ignacy Frankowski, był założycielem OSP w Przemyślu za czasów austro-węgierskich).

Adrzej Guran

Adrzej Guran - przemyślanin, absolwent Wydziału Muzycznego w klasie dyrygentury oraz Wydziału Instrumentalnego w klasie skrzypiec. Od 1979 r. nauczyciel w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu - wychowawca wielu pokoleń skrzypków i altowiolistów. Jeden z współtwórców Wojewódzkiego Międzyszkolnego Zespołu Pieśni i Tańca "Przemyśl". Od 2000 r. założyciel Przemyskiego Kwartetu Smyczkowego, od 2002 r. Przemyskiej Orkiestry Kameralnej, a od 2006 Przemyskiego Chóru Kameralnego. Ponadto od 2006 r. pełni funkcję wiceprezesa Towarzystwa Muzycznego w Przemyślu. Swoją działalnością artystyczną promuje wybitnie uzdolnioną przemyską młodzież, a poprzez regularne koncerty zespołu kameralnego, orkiestry i chóru - działalność statutową Towarzystwa Muzycznego.

Marek Mikrut

Marek Mikrut - absolwent Wydziału Grafiki Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, krakowianin osiadły w grodzie nad Sanem. Uprawia dyscypliny: malarstwo sztalugowe, grafikę projektową, fotografię. Od 2000 roku zatrudniony w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. projektuje i przygotowuje do druku wydawnictwa muzealne (foldery, plakaty, książki). Za wieloletnią działalność artystyczną może poszczycić się wieloma stypendiami, nagrodami oraz odznaczeniami, m.in. odznaką honorową "Zasłużony dla kultury polskiej". Od 1994 r. jest członkiem (i założycielem) Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Przemyślu. jego prace były prezentowane w 18 wystawach, a teksty krytyczne wraz z reprodukcjami w albumach "Malarze Przemyscy - członkowie TPSP" oraz w "Przemyskim Przeglądzie Kulturalnym" z 2011r.

Grażyna Niezgoda

Grażyna Niezgoda - antykwariusz i działacz kultury, artysta fotografik i krytyk sztuki. Absolwentka Uniwerytetu Wrocławskiego. Założyła w Przemyślu pierwszy na Podkarpaciu salon z antykami, przy Rynku 15, oraz pierwszą po wojnie galerię sztuki współczesnej, Galerię Desy przy ul. Fredry 5; a także Galerię "Okno", jedną z najmniejszych w świecie, działającą w przestrzeni publicznej. Od 2003 roku po dzień dzisiejszy prowadzi e-galerię sztuki współczesnej. Ponadto od wielu lat zajmuje się popularyzacją sztuki, wygłaszając odczyty, pisząc o artystach i dokumentując ich twórczą działalność, a także współorganizując aukcje charytatywne. Przyczyniła się do powstania wielu wystaw i wydarzeń w ruchu kultury niezależnej. Jest członkinią Związku Polskich Artystów Fotografików, jej prace eksponowano na 18 wystawach indywidualnych, fotografuje Przemyską Wiosnę Poetycką i Spotkania Artystów Słonne. Opublikowała fotografie w kilkuset wydawnictwach i albumach. Od wielu lat jest biegłą sądową w zakresie sztuki.