Paweł Pierściński

Paweł Pierściński - fotograf, publicysta, krytyk i teoretyk fotografii, działacz społeczny, organizator ruchu fotograficznego pejzażystów polskich, komisarz ogólnopolskich wystaw fotografii krajobrazowej, redaktor i współautor miedzy innymi almanachu p.n. "Mistrzowie Polskiego Pejzażu" oraz "Kielecka Szkoła Krajobrazu". Twórca, organizator i animator kierunku artystycznego pod nazwą KIELECKA SZKOŁA KRAJOBRAZU.

Urodzony w 1938 roku w Kielcach. Dyplom mgr inż. budownictwa lądowego na Politechnice Warszawskiej - 1962 r. Fotografuje od 1952 roku, debiut wystawienniczy - 1955 r., członek Związku Polskich Artystów Fotografików - 1964 r., Członek Honorowy ZPAF - 1982 r. oraz członek honorowy wielu stowarzyszeń fotograficznych w Polsce, Honorowy Prezes Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF.

Paweł Pierściński jest autorem ponad 200 wystaw indywidualnych, ponad 500 razy eksponował prace fotograficzne na wystawach w kraju i zagranicą, otrzymał liczne medale, nagrody i dyplomy. Wydał kilkanaście indywidualnych albumów fotograficznych, w tym: "Struktury" 1982, "Miedzy Wisłą a Pilicą" oraz "Staropolski okręg Przemysłowy" 2001.

Prace fotograficzne P. Pierścińskiego były wielokrotnie publikowane w almanachach światowej fotografii, np.: "Photography Year Book", "Photographis", "Fotojahrbuch International", " Almanach FIAP" oraz w fachowej prasie fotograficznej w wielu krajach. Jego fotogramy znajdują się w kolekcjach prywatnych oraz w zbiorach muzealnych wielu państw.

Paweł Pierściński opublikował ponad 500 tekstów, opracowań krytycznych, recenzji i wstępów do katalogów wystaw, w tym prace zwarte, monografie i prace źródłowe. Wśród prac teoretycznych wyróżniają się teksty omawiające działalność Kieleckiej Szkoły Krajobrazu oraz analizujące historię i podsumowujące bieżące dokonania polskiej fotografii krajobrazowej. W roku 2004 ukazała się antologia tekstów autorskich opublikowanych w latach 1975-2004 pn. "CZAS KRAJOBRAZU", prezentacja książkowa nie mająca swego odpowiednika w historii polskiej twórczości fotograficznej.

Za twórczość fotograficzną oraz społeczną działalność organizacyjną Paweł Pierściński otrzymał odznaczenia państwowe, między innymi Krzyż Oficerski i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz honorowe odznaczenie Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej w Genewie: AFIAP, EFIAP i EsFIAP.

Hasła imienne Paweł Pierściński znajdują się miedzy innymi w Międzynarodowych Encyklopediach Fotografów oraz w Międzynarodowych Słownikach Biograficznych."Sinusoida. Z cyklu Portret Ziemi Kieleckiej" 1956, brom, fotografia czarno-biała
28 x 40 cm, na odwrocie fotografii pieczątka oraz tytuł i data wykonania zdjęcia + autograf. Odbitka autorska z okresu wykonania zdjęcia.

"Koło zamachowe (inna nazwa: Technika)" 1964, brom, fotomontaż, 60 x 49 cm, z cyklu "Kielecczyzna Przemysłowa", odbitka 3/6 w oprac. autorskim z czasu powstania fotografii, pieczątka, sygnatura autorska ołówkiem

"Widok z Grodziska w Stradowie",
Z cyklu "Krajobraz z przednim planem"
Brom, 1985 tonowany na kolor wiśniowy
25.8 x 37 cm; odbitka unikatowa 1/2Spis prac Pawła Pierścińskiego, którymi dysponujemy:
 1. Dzban, 1955
 2. Bruzda, 1976
 3. Klin I, 1960
 4. Wielki pagór, Cześć I, 1983
 5. Jesienne pola, 1962
 6. Głowa, z cyklu: Krajobrazy z przednim planem, 1985
 7. Siano, 1985
 8. Droga, 1985
 9. Klin II, 1960
 10. Sinusoida, 1956
 11. Ziemia, 1967
 12. Geometria Krajobrazu, 1990
 13. Wałbrzyskie Krajobrazy, 1986
 14. Erozja - wyrzuty sumienia, 1969
 15. Puszcza jodłowa o3, 1960
 16. Erozja - port północny, 1973
 17. Krajobraz falisty, z cyklu: Portret Ziemi Kieleckiej, 1958
 18. Macierzyństwo, z cyklu: Struktury, Fotokollage, 1968
 19. Zachód słońca I, z cyklu: Struktury, Fotokollage,1967
 20. Afrodyta III, z cyklu: Struktury, Fotokollage, 1968
 21. Śnieżny potworek, 1958
 22. Ptak - przedwiośnie, 1974
 23. Zbocze Klonówki, 1967
 24. Grodzisko, 1967
 25. Gimnastyka I, 1970
 26. Gimnastyka II, 1970
 27. Słoneczniki, 1970
 28. Afrodyta I, 1968
 29. Drogi w Stradowie, 1967
 30. Ziemia chęcińska, 1968
 31. Rozeta 1, 1984
 32. Rozeta 2, 1984
 33. Fala, 1967
 34. Kamienny świat
 35. Fala, 1967
 36. Akta słonecznikowy, 1967
 37. Technika, z cyklu: Kielecczyzna przemysłowa, fotomontaż, 1964
 38. Słońce fotograficzne, 1968
 39. Wierzba, 1967
 40. Wachlarz, 1967
 41. Legenda o chęcińskim zamku, 1967
 42. Marka, 1967
 43. Walcownia, 1967
 44. Huta w Ostrowcu, 1967
 45. Zachód słońca II, z cyklu: Struktury, fotokollage, 1967
 46. Witraż - szachownica pól, 1984
 47. Wykrot jodłowy, 1978
 48. Pięciokąt, 1984
 49. Wir, 1967
 50. Gen - 67, 1967
 51. Afrodyta II, 1968
 52. 52. Księżyc, 1967
 53. OKŁ. Wielki pagór, tryptyk cz. II, 1983
 54. OKŁ. Wielki pagór, tryptyk cz. III, 1983


Zajrzyj także: witryna